Våkn opp, hva har dere glemt ? #Ropstad #ErnaSolberg #MariTrommald. Hva gjør dere egentlig? Dere er et bevis på at ingenting skjer vedr barnevernets maktovergrep på barna og deres foreldre. Ansvarsfraskrivelsene står i kø.

Har dere glemt at det er krisealarm, 35 barnevernssaker oppe i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dette er den største skandalen i Norge i etterkrigstiden.

https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-krisealarm-om-barnevernet/71744713

Jeg må si jeg blir virkelig skremt at en barne-og familieminister sier det han sier her:

https://www.dagbladet.no/nyheter/slar-krisealarm-om-barnevernet/71744713?fbclid=IwAR3A3I-Ke_lDULBhcAFiRI5cwW49_-ytGQ3_rXnd4oLQ9VPkJEkcCdqdiFM

«Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sier i en e-post fra sin kommunikasjonsavdeling at han vil svare på brevet fra Ap, SV og Sp «i løpet av kort tid».

– Jeg deltar gjerne i brede debatter om barnevernet. Det skjer veldig mye for å utvikle barnevernet nå med både ny barnevernslov, kompetanseløft, gjennomgang av institusjonsbarnevernet og et større arbeid rundt private aktører. Jeg registrerer at det er flere partier som ikke har fått med seg alt det gode arbeidet som skjer i denne viktige tjenesten. De utfordringene barnevernet står overfor er vi godt kjent med, og derfor er det satt i gang flere prosesser de siste seks årene, sier Ropstad«

Denne mannen burde faktisk ikke selv hatt barn og han burde mistet sin jobb tvert! Han sier han er kristen…Wooow dette er rein skjær løgn, denne mannen er falsk og farlig! Han har i sin stilling bare skjøvet ansvaret vekk i fra seg, kommet med så mange påskudd for å ikke redde barna og deres familie. Hvor er hans hjerte, hans empati for familiene som mister sine liv med hverandre? som igjen blir totalt havarerte. Dette er en umenneskelig smerte, en tortur.

Hvor er hans støtte for det biologiske-båndet, familiene i fokus, hvor er hans verdier for menneskene?

#ErnaSolberg du passer på å bytte ut barne- og familieministere støtt og stadig, for å slite ut foreldre og alle de flotte mennesker som ønsker å hjelpe familiene. Hva gjør du #ErnaSolberg? Har du noen empati og neste kjærlighet for barna og familiene?

Det er så mye snikk snakk, det snakkes og snakkes og snakkes men ingen handlinger skjer! Klasseskillene blir bare større og større. For om en ikke spiller på A-laget, så nåde deg…..

Det sies at en ikke kan gå inn i enkelt saker, men Hallo…… #Ropstad #ErnaSolber #MariTrommald det finnes bare enkelt saker! Har noen av dere sett eller hørt om gruppesaker i barnevernet? NEI, for vi mennesker er enkeltindivider og skal derfor ha individuell behandling, men hva gjøres? alle blir tatt under en og samme behandling!

Vi kan bare gå inn i 100 vis av saker hvor barnevernet har tatt omsorgen fra foreldrene og hvor dem bruker samme ordlyden; dårlig foreldreferdigheter, emosjonelt omsorgsvikt, lager støy, ikke samarbeidsvillige e.t.c her er det klipp og lim, totalt fabrikkerte dokumenter med en tøtsj halvsannhet, som blir til en livsløgn om mammaen og pappaen deres! Barna blir også foreldre-fremmedgjort PAS/PA en grov mentalkiddnapping!

Barna trenger sine foreldre, dem skal tilbakeføres så fort forholdene ligger til rette, sier loven! Barna skulle ALDRI ha blitt fratatt sin Mamma eller Pappa. I 95% av alle saker hvor barna blir fratatt sine foreldre/omsorgovertakelse er det aldri vært vold, rus eller overgrep fra mammaen eller pappaen. Forholdene lå allerede til rette, men hva skjedde?

Det er dem som sender bekymringsmeldinger, som skaper historiene og er eier av historiene, hvor dem bruker skjønn=tror, syns og mener noe om foreldrene. Det samme gjelder de barneverns ansatte, dem bruker også skjønn=tror, syns og mener noen om foreldrene! Ofte så sitter dem sammen og koker sammen en livsløgn basert på det deres troinger, kan skje, syns og mener noe om foreldrene! For ellers kan dem ikke ta barnet, dem må jo ha et alibi.

Historien begynner her og hvor den sakte men sikkert bygger seg opp akkurat som i en film, men her er virkeligheten et mareritt, en triller med så store skader, traumer, psykiske-skader og hvor mange ender i døden etter at det offentlige har herjet lenge nok! Både barn og foreldre tar sine liv, det er mange selvmord etter at det det offentlige skulle «hjelpe»

Jeg har manus til en slik film og eller bok !

Generelt om tilbakeføring

«Et vedtak om omsorgsovertakelse er i utgangspunktet midlertidig, slik at barnet skal tilbakeføres til foreldrene så snart forholdene ligger til rette for det. Oppheving av omsorgsovertakelse, eller tilbakeføring, reguleres av bvl § 4-21. Bestemmelsen bygger på de alminnelige barnevernrettslige prinsippene, herunder det biologiske prinsipp»

Fylkesnemnda har adgang etter barnevernloven. § 4-21 til å oppheve et vedtak om omsorgsovertakelse. Hovedvilkåret er at foreldrene er i en ny situasjon, der barnet kan gis forsvarlig omsorg. Barnevernloven § 4-21 må sees i sammenheng med barnevernloven § 4-16 om barnevernets plikt til å følge opp vedtaket om omsorgsovertakelse.

Når det gjelder tilbakeføring av barn til foreldrene så er dette et tema som svært sjelden blir gjennomførlig, tvert i mot, det brukes heller tid på å fortsette og finne feil og mangler med foreldrene!

Det begås grove brudd på våre menneskerettigheter

Jeg spør dere; #Ropstad#ErnaSolberg#MariTrommald hvorfor tas det ikke en uavhengig gransking av alle barnevern i Norge? hvorfor gås det ikke inn i enkeltsaker for å finne ut begge sider av sakene? For det er mange foreldre som ønsker full gjennomlysning av sine saker, så hvorfor våges ikke dette?

Medaljen har 2 sider

Hva med foreldrenes historie, hvorfor får ikke den se dagens lys ?

Har ikke barna våres lik-verdi som deres barn? Har ikke barna rett til samme behandling vedr våre menneskerettigheter? Hvor er empatien og forståelsen for at vi foreldre og mange med oss ikke står og roper hjelp hjelp fordi vi syns dette er gøy eller fordi vi alle er farlige, psykiske syke, i psykisk ubalanse for barna våres. Om vi hadde vært alt det vi har fått av diagnoser så tror jeg bilde hadde sett helt annerledes ut!

Tenk dere selv: At om vi foreldre som har mistet våre barn til barnevernet hadde vært alt dette som har blitt sagt/skrevet om oss, den livsløgnen vi har fått på oss som voldelige, vi er psykisk ustabile, vi er manipulerende, vi har en Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, vi er støyende, vi lager bråk, vi har dårlig foreldreferdigheter, vi er psykopater, vi har dårlige samarbeidsevner m.m

Her ser dere at det jeg først ble fratatt min datter pga min somatiske helse som jeg nå er blitt frikjent for, så fant barnevernet og fylkesnemnda ut at da måtte de ta meg med min psykiske-helse som dem har lagd/fabrikkert underveis basert på skjønn=tror, syns og mener noe om meg. Ingen dokumentasjon/legeattest eller sakkyndig rapport for deres påstander om meg!

Da spør jeg? Hva om vi var alt dette? hvorfor har det ikke skjedd mer skade rundt i Norge? Hadde vi vært så ustabile, som barnevernet og deres hjelpere sier vi foreldre er, hva tror dere hadde skjedd da?

Det vi heller ser nå er; barn som er blitt voksne, om de får bli voksne etter år under «offentligomsorg», dem ramler veldig ofte utpå med både rus, vold, store traumer, et stort savn etter foreldrene og psykiske problemer, mange går inn og ut av fengsel og mange med døden til følge! Det offentlige systemet er totalt ødeleggende, ingen hjelpere!

Så #Ropstad#ErnaSolberg#MariTrommald våkn opp og kom ut av dvalen, I oktober 2019 sendte Bufdir-direktør Mari Trommald ut en fersk rapport der konklusjonen var at de ansatte i dagens barnevern ikke har nok kompetanse. Dette kan man gjerne diskutere, men la oss i denne sammenheng anta at dette er riktig. Hva med Kjell Ingolf Ropstad? hva er hans kompetanse som gjør han kvalifisert som barne og familieminister?

#Ropstad, hvorfor gjøres det ikke noen med alle de 100 000 vis av barna som alt har mistet sine foreldre, hvor foreldrene har kjempet i årevis for å få tilbakeføre barna sine! Nå skal de som jobber i barnevernet videreutdannes, nå med både ny barnevernlov, kompetanseløft, gjennomgang av institusjons-barnevernet og et større arbeid rundt private aktører. Ja, flott og utrolig viktig, men hva med alle de barna som har mistet sin mamma og pappa? Hvorfor prioriteres ikke det så barna kan få komme hjem igjen og at det skal hjelpes i hjemmene, Så # Ropstad nå må du våkne opp se utover, se hele bildet!

Til syvende og sist har staten det øverste ansvaret for at alle barn og familier får hjelpen de har krav på – uansett hvor de bor i landet. Hvorfor gjøres ikke dette?

«NRK har gransket det mørke nettverket på Instagram. Andrine er bare en av jentene der. Minst 15 norske jenter i den lukkede gruppen har på få år tatt sitt eget liv«

WOOOW dette er så alvorlig, tårene min bare renner og renner for alle disse menneskene som velger bort sine liv og for dem som sitter igjen!😢😭 utrolig tøft og så stort at flere våger å stå frem og vise til sannheten. Det finnes mer en vi får vite, men nå skal sannheten frem i lyset. Alle disse jentene var en del av psykiatrien eller barnevernet

«De var alle deprimerte eller suicidale.

De var fra hele landet og kjente ofte ikke hverandre utenfor nettverket.

De led av spiseforstyrrelser eller drev med selvskading.

Halvparten av dem var under 20 år da de døde«

NRK har i nettverket sett konkrete eksempler på hvordan metoder for selvskading eller ved selvmordsforsøk sprer seg fra den ene til den andre av medlemmene. Jo verre innleggene fra jentene er, jo mer oppmerksomhet og omsorg får de fra andre.»

Les Artiklene under her om alle de jentene, det er så hjerteskjærende at jeg har ikke ord. Nå må vi våkn opp å hjelpe! Våkn opp Norge


https://www.nrk.no/dokumentar/xl/trigger-warning-1.14716227

Våkn opp Norge

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s