Hvorfor bruker barnevernet og fosterforeldrene tid på å sjekke foreldrenes facebook, instagram, blogger m.m? Hvorfor det? Ønsker dem ikke at sannheten skal frem i lyset? Hvorfor ønsker de å ødelegge barna? Hvorfor er penger og makt satt i framsetet og ikke barna og deres verdi?

62512861_679883459120500_6592681104648437760_n

«Verden blir ikke ødelagt av de som gjør ondt, men av de som ser på uten å gjøre noe.»

-Albert Einstein

Jeg sitter her målløs og samtidig sjokkert. Hvordan er det mulig at de som jobber i barnevernet og dem som jobber for barnevernet som fosterforeldre, politi osv bruker tid og resusjer på å gå inn og finne ut hva foreldrene/besteforeldre eller andre i familien har skrevet eller lagt ut på sine nettsider….

Skal dem ikke bruke tiden på barna? Skal ikke barnevernet sjekke hvordan barna har det? Barna har måtte flyttet fra sine foreldre i fosterhjem, på institusjoner.

Tar barnevernet og sjekker fosterhjemmene/institusjonene? Går barnevernet og sjekker ut hvem er disse fosterforeldrene eller de ansatte? Går dem og ser på fosterforeldrenes nettsider?

Drar Barnevernet på uanmeldte hjemme besøk i fosterhjemmene eller på institusjonene?

Sjekker dem ut fakta om hvordan har barnet det?

Hva slags sikkerhetskontroll er det rundt våre barn? Hvem sjekker ut disse menneskene som skal være der for våre barn, er dem det de sier de er? 

Det handler om uskyldige barn som blir frarøvet sine liv med sine foreldre og da er det så VIKTIG at dem blir fulgt opp til fingertuppene!

Det er så mange barn i vårt land som får sine liv totalt ødelagte pga for liten kunnskap om hvordan et barn har det. Årevis vekk fra sin mamma og pappa, ja, sine biologiske-foreldre. Ofte blir hele familien rammet!

Hvordan er det mulig at det er så mange «udugelige foreldre» mens fosterforeldrene er dem som er «perfekte «for barna? Barna har foreldre som kanskje trengte hjelp, har mistet sin jobb, blitt syke eller i skilsmisse eller i en konflikt eller var unge men som trengte støtte en periode.

Er dette det som kalles barnevern, de som tar barna vekk for penger, makt og prestisje for så å se at barna går til grunne! Barna gis vekk til andre barnløse, de som trenger penger for å slippe å jobbe, tjene seg rike på barna.

Jeg har selv vært på møte for å bli fosterhjem, grøss og gru, der kunne du velge kjønn, hud, alder m.m og penger var fokus etter 15 minutter inn i møte!

Barnevernet har svært liten empati, setter seg svært sjelden på den andre siden og ser helheten. Bruker heller tid på å skyve foreldrene/familien vekk, skape konflikt i familien og splid så barna ikke får samvær med sine biologiske foreldre eller familien!

De som jobber i barnevernet, familievernet, bufdir eller bufetat , har svært liten kunnskap om barnets menneskerettigheter! Hører ofte at det blir sagt;»vi bruker ikke dem». Våre Menneskerettigheten som er universelle!

Wooow, det er en katastrofe og nå skal 10 saker vedrørende barnevernet opp i Menneskerettighets domstolen, ja, 10 saker og det er ingen enkel sak og få en sak opp i EMD i Strasbourg!

Flytt barnet vekk fra foreldrene problemet løst, Nei, det blir større problemer og dette er barna av vår fremtid!

Det brukes nærmere 40  milliarder på barnevernet hvert år til privataktører for så å ødelegger våre barn, det er en reinskjær barnehandel, en bedrift!

Fosterhjem tjener rått på å være fosterforeldre og andre private aktører som har blitt en lukrativ bedrift bedre en olje! Ja, det er barna våres det handles med!

Her under div artikler vedr dette alvorlige barnehandelen i Norge:

https://www.dagsavisen.no/debatt/barnehandel-i-norge-en-lukrativ-forretning-med-statens-velsignelse-1.436756

https://www.dagbladet.no/nyheter/herfra-investerer-oppkjopsfond-i-norsk-barnevern—mer-lonnsomt-enn-olje/68599158

https://steigan.no/2017/09/barnevern-som-lukrativ-business/

Tenk hva vil  dette koste samfunnet å hjelpe alle barna etter år under «offentlig» omsorg. Der barnevernet har gått inn ødelagt, traumatisert barna, med god hjelp fra det offentlige, politikerne og altfor mange fosterforeldre og andre private aktører!

Tenk hva dette koster  vårt samfunn, ikke i bare penger men i liv!død

Er det dette barnevernet vi ønsker? 

Foreldrene er barnas viktigste byggesteiner og barna trenger sine foreldre. Ja, er det vold, rus eller overgrep så skal en gripe inn, hjelpe barnet og deres foreldre. Finne ut hva kan gjøres for å skåne barnet! Hvorfor ikke like mye hjelp i hjemmene, som de gir ut til de private aktørene?

Hvordan hadde du opplevd å bli fratatt ditt barn, på bakgrunn av skjønn=syns,tror og mener? Eller noen som har skrevet en bekymringmelding for at vedkommende skal hevne seg eller er sur på deg, eller du selv var naiv og spurte om hjelp selv? Eller når vedkommende sender en bekymringmelding og selv ønsker å bli fosterforeldre for det barnet? Motivert av penger! Hvorfor ringer det ingen bjeller hos barnevernet da?

Bekymringsmeldinger som våpen

ttp://ogj.no/news/15/19/Bekymringsmeldinger-som-vapen

Hvorfor våkner ikke dem som skal se til at barna har det bra og at fakta stemmer, dem som kaller seg et barnevern? Hvem er det de verner? Svar: Fosterforeldrene og seg selv! Dette er noe jeg og hundrevis av andre kan bekrefte.

Ja, tenk selv at du mister det kjæreste du har? Ditt barn som lever men som du aldri får se igjen! Hva hadde du gjort da? Hadde du bare lent deg tilbake for så å vente på at barnet skulle tilbakeføres som faktisk loven sier? 

§ 4-21 Tilbakeføring av barn til foreldre etter omsorgsovertakelse uten vedtak i fylkesnemnda

Alle jeg har spurt om hva hadde du gjort om du ble frastjålet ditt barn på bakgrunn av skjønn=tror, syns og mener og fabrikkerte historier om deg?

Alle sier det samme;» jeg ville gjort ALT for å få tilbake mitt barn,» ja, alt ville dem ha gjort! Men når vi foreldre gjør det, så blir vi sett på som bråkete, er psykisk-ustabile, har dårlige foreldreferdigheter, bare tenker på oss selv osv osv. Listen er lang som et vondt år!

Tar Barnevernet og sjekker sannheten på de bekymringmeldinger som blir sendt inn? Hvorfor tror barnevernet blindt på de bekymringmeldinger og alt fosterforeldrene sier? Hvorfor det?

Så jeg spør igjen? Hvorfor bruker barnevernet og fosterforeldrene tid på å sjekke foreldrenes facebook, instagram, blogger m.m? Hvorfor det? Hva er det dem er redde for?

Hva med fosterforeldre som legger ut bilder av både sine egne barn og fosterbarna? Fosterforeldre kan ha masse bilder av barna sine og fosterbarna, om siden er lukket eller ei! Det finnes vist en annen rett for dem!

Trenger ikke å gå lengre en til min lukkede facebookside, der fostermor brøyt seg inn, ja hun brøyt seg inn med en falsk profil for 1 år siden! Fostermor tok bilder, hun ringte  og fortalte barnevernet om denne lukkede siden og sendte bilder hun hadde tatt til barnevernet for å sverte meg. For så å sette min egen datter opp mot meg, skape foreldre-fremmedgjøring/fiendtlighet/PAS/PA for så å få til samværssabotasje!!! Dette er reinskjær ondskap! Dette aksepterer barnevernet og fylkesmann og syns det er helt greit at fostermor skaper samværssabotasje, trodde hennes jobb som fostermor var å hjelpe min datter til gode samvær, ikke skape avstand!  

Hva med denne ungdommen, min kjære datter og hennes rett til sin mamma? Hun tror jo på alt som blir fortalt av fostermor og barnevernet og det er jo forståelig! Hvem ville vel ikke ha gjort som henne. Det handler om å overleve, hvem vil vel ha scoret i sitt eget mål, når en har valgt lag der en bor! 

Her kan dere se at vi skulle sette igang med samvær med tilsynsfører i fjor, men så saboterer fostermor, hun ringer faktisk barnevernet og sladrer…så det ble ALDRI noen mer samvær med min datter pga fostermor som selv hadde bryti seg inn på denne lukkede siden på facebook og fulgt med på min intstagram!

Fostermor er ikke medlem på min lukkede side på facebook. Hvordan kom hun seg inn der? Det ble heller ALDRI fortalt til min datter at vi skulle ha samvær med tilsynsfører, noen jeg leser i dokumentene!Dem lyver for henne! Hvorfor det? Hvorfor gjøres dette?

ang samværssabotasje

Her bryter barnevernet  EMD art. 8

Menneskerettskonvensjon art 8

 

Jeg skulle ha saken opp til fylkesnemnda i februar i år 2019, for tilbakeføring, noe som ble avslått før det kom til fylkesnemnda av barnevernet pga ingen vesentlige endringer i min datters liv det siste året???

Min datter var da 14 år, hun måtte faktisk flytte flere timer unna sitt kjent trygge miljø, håndball, venner, skole, VG-jobb m.m. Nemnda hadde også i 2017 påpekt at det var viktig med stabilitet for henne! Dette så ikke barnevernet på som vesentlige endringer i et barns liv! Hva er vesentlige endringer da?

Så for å toppe dette, så straffet de min datter og meg med å frata meg foreldreansvaret, 0 samvær og ingen kontakt med henne på tlf, sosiale-medier. Totalt forbud for å se, høre eller snakke med mitt eget barn. Ja, dem straffer oss begge 2 .

Så mens vi ventet på at saken skulle komme i fylkesnemnda, som selvfølgelig tok et halv år, dem bedriver en uthaling, en tortur mot foreldrene, så brukte fostermor, barnevernet og sikkert flere medhjelpere måneder på å saumfare mine sosiale-sider, facebook, instagram, bloggen mine ca 90 innlegg som dem har gått igjennom…

Hmm, dette har dem tid til og penger til, men å hjelpe min datter til god samvær med meg…Nei det ønsker dem ikke, hva er motivet?

Så har fostermor og barnevernet lest min innlegg, blogger, printer ut, lagt i saken for å sverte meg og ødelegge for min datter sette henne opp i mot meg med å vise henne dette! Ja, rett og slett «ta meg». Hva er motivet? 💔 Foreldre-fremmedgjøring/PAS/PA. 

Hva har jeg gjort, jo jeg viser til min sannhet på min blogg på facebook m.m, hvordan jeg blir behandlet og at jeg ikke får lov å ha kontakt med min egen datter, mitt barn som jeg har født og som jeg ønsker skal være hjemme med sin mamma.

Hvordan har det seg at barnevernet og fosterhjemmene har så mye tid og resusjer til å saumfare foreldrenes sosiale-medier for å skade oss, men hvem skader de egentlig? Jo, barna.

Dem kunne ikke hjelpe min datter og meg hjemme når jeg spurte om hjelp pga egen sykdom ME/CFS, følge til skolen og avlastning i helgene. Jeg skulle operere begge skuldrene og vi spurte om hjelp hjemme! Fikk avslag når jeg spurte om støtte til SFO på hele 470,- mens fostermor får nærmere en halv million i året for å være fostermor for min datter og for å ødelegge henne med og holde henne vekk fra meg hennes Mamma!

Nå når jeg er frisk nok så får jeg ikke hjem mitt eget barn, hvorfor ikke det? Da finner barnevernet nye feil med meg. Så blir jeg stemplet at jeg har betydelige mangler ved den emosjonelle omsorgen …Se denne fra Fylkesnemnda, dette er helt på sinnssykt det du leser under her:

fylkesnemda frikjent fra min sykdom

Min datter skyves vekk fra meg de har skapt  foreldre-fremmedgjøring, både av barnevernet og fostermor. Ingen ønsker å gå i dialog, sette seg rundt bordet å snakke i sammen! ALDRI har vi blitt samlet rundt bordet for å finne en gylden middelvei, hvorfor ikke?

Over 100 ganger (som er dokumentert) har jeg bedt om å rydde opp i konfliktene i 6 år, hva med familieråd, se video fra kongsberg under her. Nei, vi kan ikke tvinge fostermor til å møte deg, eller vent så går nok dette over… går over? Dette er ingen forkjølelse som går over av seg selv….Så ble det til at vi kan ikke utsette min datter for dette med å få til samarbeid for det kan bli for tøft for henne.

Men å utsette henne med å stå i fylkesnemnda og høre på alle løgnene som ble fortalt om sin mamma som 15 åring, er det en godhet, er det kjærlighet og til hennes beste? Jeg er rystet og gråter, hvorfor  gjør de dette mot henne, ødelegger hennes liv? Hva har hun gjort som MÅ stå i midten av alt dette? Hun har sagt det selv til tilsynsfører;»jeg syns det er ubehagelig med denne familiekonflikten og det å stå i midten av den!» Ingen hører på henne og ingen ser henne! 🙉🙈

Det handler om et barn og hennes liv, hennes oppvekst uten sin mamma!

Tenk hva dette koste oss skattebetalere?

Nærmer 40 milliarder blir brukt på barnevernet, som vi får opplyst!

Barnvernet bruker mer tid på å straffe foreldrene, finne feil- at vi har lagt ute et bilde eller 5, eller skriver om den torturen/uretten/overgrepene som forgår bak lukkede dører, vår side av saken, vår sannheten!

Barnevernet og fosterforeldrene er redd for at sannheten skal komme ut, dem vil jo ikke at vi tar opptak av møtene, hvorfor ikke det, kan dem ikke stå inne for det dem sier til oss foreldre?

I 2005 ble det bestemt av vi skulle ha lyd og bilde i rettsalene + fylkesnemndene i Norge! Men har dem klart å få til dette, Nei hva er dem redde for?

Jo, at sannheten kommer frem!

https://psykologtidsskriftet.no/reportasje/2013/05/vil-ha-lyd-og-bildeopptak-i-barnevernssaker

Det er Alvorlige maktovergrep som barnevernet begår mot oss, løgnene og diagnoser som blir påsatt oss underveis! Hvem blir mest rammet? Jo, våre barn, deres barndom, deres liv, deres rett til sin mamma og pappa. 

Barnevernet og fosterforeldrene ønsker ikke at foreldrene kjemper for sine barn, for barnas rett til sine biologiske foreldre, rett til samvær, retten til sine menneskerettigheter, liker ei at vi viser at vi er glad i barna våres, at vi savner dem, at vi er bekymret, at vi ønsker barnet vårt tilbake, ja, hjem til der barna hører hjemme!

Hva slags mennesker er dette? Hvordan kan staten Norge tillate at de som jobber under barnevernet, som fosterforeldrene gjør, dem er ansatte av det offentlige, bruke mer tid på å finne ut om foreldrene skriver om dem eller har lagt ut bilder av sine/sitt barn som dem elsker aller høyest på denne jord!

Hvordan mennesker er dette som bryter seg inne på lukkede sider, får overvåket sider, saumfarer blogger, facebook osv osv, hvordan mennesker er dette? Hva lære dem våres barn, at det er greit å lyve, bryte seg inn på andres lukkede sider eller utgi seg for å være en annen! Hvilken verdier er det de lærer våre barn?

Har dem ikke noen annet liv en å ødelegge andre? Vi  foreldre er jo i deres sentrum hver eneste dag, vi burde fått betalt for å være hovedrollen i deres liv, dette er en psykothriller, en grøsser som jeg og 1000 vis av andre mennesker er vitner til!

Her er vi i Strasbourg 17. oktober 2018 og støtter Trude Lobben og alle som er blitt offer for disse maktovergrep vår stat Norge begår mot uskyldige mennesker i Norge!

Ti barnevernssaker Norge må svare for

Tvangsadopsjon, splitting av søsken og samværsnekt.

Gjengen i Strasbourg.jpg

https://www.dagbladet.no/nyheter/ti-barnevernssaker-norge-ma-svare-for/71026211?fbclid=IwAR2ZWU-5hY5w-ZKVBP0qobNQzdCuLy9odW_UVImX5pRwTmMyY7hcZM_AdSU

Norges barnevern er satt under lupen av Europadomstolen (EMD) som behandler ti norske saker.

https://www.aftenposten.no/norge/i/50RKaE/Europadomstolen-behandler-ti-norske-barnevernssaker

Nå flere og flere som våger å saksøke staten Norge!

https://www.bt.no/nyheter/innenriks/i/8mEBb1/Mor-saksoker-staten-etter-at-datteren-ble-narkoman-under-barnevernets-omsorg?fbclid=IwAR1Zgha37s6f3k_LU1Oy-NaSyIYNf93A-MT5yHO8GZFVMPQ1kW1i1828Yv4

 

Studie under her viser hva et liv i et fosterhjem gjør med helsen til et barn. Det er ikke positivt, nei. Blant annet fant studien ut at barn i fosterhjem var:

– 7 ganger mer sannsynlig i å ha depresjon
– 6 ganger mer sannsynlig i å utvise atferdsproblemer

https://www.universityofcalifornia.edu/news/foster-care-bad-your-health-new-study-shows?fbclid=IwAR3HcydStPYbBQL-emkTGk7dykg_8EBMttb4jN3fQX66CeoyoFzTCSuPXI8

Jeg ha sagt dette til barnevernet i flere år og barnevernet selv sa at det ikke er bra for min datter å leve under de forhold hun lever under og det samme sa A-hus avdeling for barn og unges psykiske helse (alt dette kan jeg dokumentere) men hva gjør barnevernet, de lar henne fortsette å bo i fosterhjemmet, dytter hennes mamma helt vekk, 0 samvær, 0 kontakt! for da er jo problemet løst….. Tror dem virkelig på dette? Dette er skadelig og de er kunnskapsløse!

 

Dette jeg skriver er av erfaring og selv opplevd! Det finnes 1000 vis av artikler og hundre 1000 vis av foreldre som kan bekrefte dette alvorlige overgrep som begås på barna og deres familie! Så lenge jeg lever så skal alt frem i lyset. Jeg kan dokumentere alt dette jeg skriver her!

 

«Verden blir ikke ødelagt av de som gjør ondt, men av de som ser på uten å gjøre noe.»

Albert Einstein

 

viktig

2 kommentarer om “Hvorfor bruker barnevernet og fosterforeldrene tid på å sjekke foreldrenes facebook, instagram, blogger m.m? Hvorfor det? Ønsker dem ikke at sannheten skal frem i lyset? Hvorfor ønsker de å ødelegge barna? Hvorfor er penger og makt satt i framsetet og ikke barna og deres verdi?

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s