Hvorfor går man ikke inn i enkeltsaker i barnevernet for å se hva det er barnevernkritikerne roper etter? Det finnes nok penger og dyktige fagpersoner i Norge. Barna trenger sine foreldre og skal tilbakeføres så fort forholdene ligger til rette, sier Barnevernlovens § 4-16. Da må jo også barnevernet jobbe med at forholdene kan legges tilrette…. ikke motarbeide og ekskludere foreldrene! Barnevernet bryter lover daglig. Den europeiske Menneskerettighetskonvensjon Art. 8, barnekonvensjon Art. 3, Art. 6, Art. 7 og Art. 9. Grunnloven 104 , forvaltningsloven og barnevernlovens § 4-16 og helt sikkert mange mange flere!

inspektør Gadget.jpg

– Jeg viker ikke en tomme når det gjelder norsk barnevern, sier barneminister Linda Hofstad Helleland (H).

Hun opphever seg selv ved å si:

«Om noen år vil den norske barneministeren bli invitert rundt i verden for å holde foredrag om hvordan
man i større grad kan ivareta og beskytte barn gjennom bruk av loven», spår barne- og
likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

En barneminister som sitter i glasshus og spår……

Her ser dere artiklene jeg referer til. Viktig å lese denne kjære medmenneske. Vi må stå sammen♥

file:///C:/Users/trond/Downloads/Barneministeren_%20%E2%80%93%20Norsk%20barnevern%20g%C3%A5r%20foran.%20Snart%20vil%20andre%20land%20komme%20etter%20oss.%20-%20Aftenposten%20(1).pdf

Hun er skadelig for vårt land, våre barn og deres familier. En Barneminister som sier dette, er veldig alvorlig, tørr jeg si! Hun kommer med et så alvorlig utsagn! Hun står ofte frem og sier hun har snakket med så mange barn/ungdom som sier at «hvorfor kom ikke hjelpen før»! Ja, det er trist at barn/ungdom bor under alvorlige forhold. Det skal ikke skje. Det er jeg så enig i! 

Hva med alle de barna som sier det motsatte? Det er ca 5% av alle barn, som blir tatt av barnevernet, som levde under alvorlig misbruk,vold, rus e.l. Hva med de 95% andre barna Barneminister Linda Hoffstad Helleland? Hva med dem? Jo, det skal jeg fortelle deg. Der er dokumentene basert på Skjønn, som betyr anta – tro og synsinger eller meninger fra de som jobber i barnevernet! Det er ALVORLIG Overgrep på barna og deres familie! Når en Barneminister ikke våger å gå inn i enkeltsaker, selv om foreldrene gir samtykke til det. Barnas navn kan vi holde unna om det er et problem, men barna vil takke oss seinere i livet. For sannheten er det som skal frem i lyset. Barna vet ikke sitt eget beste. De får ofte puttet ord i sin munn. Når de blir voksne så finner de sannheten, hva da?

Alt for mange barn bor under sterkt press, løgner og manipuleringer. Dette skader barna for livet. De blir holdt borte fra sine foreldre og sin familie! Barna blir ofte foreldrefremmedgjort! Samværsabotasjer i fleng…., da fosterforeldrene og barnevernet skaper dette sammen! Hvilke ondskap er ikke dette? Hvorfor gjøres dette? Det er et Justismord mot barna og deres foreldrene. Penger, makt og prestisje. Dette sa hun Barneombudet Inga Bejer Engh var en konspirasjonsteori av oss barneverns kritikkene… Dette sa hun under en debatt i litteratur huset den 22. oktober nå i 2018. Wooow. Hun burde også våkne opp Nå. Jeg skrev til barneombudet! Brevet ligger her inne på min Blogg, som dere kan lese!

Se link under fra Dr Phil vedrørende dette alvorlige emne ang. Foreldre-fremmedgjøring

Dette forteller meg om en barneminister og et barneombud som ikke vil se sannheten og en maktarroganse og som hever seg over oss andre Normale gode kjærlighetsfylte foreldre, som har masse omsorg, empati og ønske om å få tilbake barna våres som er blitt frarøvet oss på falske, fabrikkerte grunnlag, basert på skjønn=anta. De begge prøver å hever seg over, ser ned på oss barneverns kritikerne. Tror de at de er bedre foreldre en oss? Hvor er dem og alle politikerne for sine barn? De er borte fra dem det meste av deres barndom …

Denne holdningen til oss mennesker hører ikke hjemme i vårt land. Det må da kunne være lov å si sin sannhet uten å bli kneblet og kalt hater, hetser m.m. Dette er konstruktiv kritikk og en må da ta ansvar å se hva ligger bakenfor alt dette som foreldre og fagpersoner skriver om!

En dyktig Barneminister burde gå inn å få en uavhengig gransking av barnevernet NÅ! Jeg spør hvorfor gjøres ikke dette? Hva er hun redd for? Økonomi og dyktige fag personer har vi i Norge! Jeg er sikker på at i 50-70% av alle saker om omsorgovertakelse, så kan barn bo hjemme med ulike hjelpetiltak! 

Hvor er våre menneskerettigheter, vårt demokrati, vår ytringsfrihet, rettferdighet?

Her får jeg en klar trussel fra Fylkesmann og barnevernet om å ikke skrive min sannhet på min lukkede facebookside. Hva med fostermor som bryter seg inn på min lukkede side? Barnevernet  bruker sin tid på å gå inn på foreldrenes facebook.  Bryter seg inn med falske profiler. Tar bilder med samarbeid fra fosterforeldrene. Hva er motivet? Hvorfor gjør de dette? Hvor er barnet oppi dette? Sjokkert?

 Fra Fylkesmann i Oslo og Akershusfylkesmann trusler (1)

Her fra Fostermor

fra bv

 Fra saksbehandler i barnevernet. Etter at fostermor brøyt seg inn på min lukkede side, er det nå ingen samvær.amina vil ikke ha samvær sier BV

Fra barnevernslederen

ang min bekyringsmelding i mars som ble hendlagt og ang sosiale medier

Vi har menneskerettigheter og skal ikke bli behandlet som dyr… eller dyrene har bedre vern en vi mennesker i Norge! Barneminister sier videre at vi følger loven?

Jeg gråter og mitt hjerte skriker av smerte, når jeg skriver dette! Følger loven? Hvilken lov barneminister Helleland? Din lov, barneverntjenesteloven? Eller de lovene som blir konstruert underveis? Jeg kan ikke se i min sak, eller mange med meg, at det er fulgt noen lover i det hele tatt. NEI, tvert imot! Der er det brudd på Menneskerettighetskonvensjon Art 8, barnekonvensjon art 3, art 6, art 7 og art 9   grunnloven 104 , forvaltningsloven og barnevernlovens § 4-16. Ja, og er ikke det alvorlig, så vet ikke jeg!

Vet hun egentlig noen verdens ting om hva som forgår bak lukkede dører på barnevernskontorer rundt om i landet, i fylkesnemnder og i domstolene? Nei. Jeg tørr å påstå at dette er noe hun har blitt fortalt, for hadde hun vist sannheten så tror jeg hun hadde gjort noe for barna og deres familier. Hun er selv mamma og ja, jeg våger vel og tro, at hun også hadde vernet sine  kjære barn om de ble behandlet på samme måtte, at hennes barn ble fratatt henne pga barnevernets skjønn= antagelser fra saksbehandlere i barnevernet (se utsagn under her fra da jeg var i fylkesnemnda 2017,) hvorfor min datter ikke fikk komme hjem til sin mamma!!!

Dette skjer hverdag. Altfor mange barn og foreldre som er fanget i dette maktovergrepet vår stat begår på 1000 vis av familier. Vi er fanget i denne systemsvikten. Ja, for dette er et fangenskap, en tortur, en sorg, et savn. Ja, Hjerteskjærende svik mot oss mennesker. Vi er like mye verd som de som sitter på stortinget! 

Barneminister sier også i den samme artikkelen – «Vi er et foregangsland når det kommer til respekten for barne liv, at barns rettigheter er like mye verdt» – ER dette det du kaller like mye verd, Barneminister Helleland? 

Jeg undrer meg: Ønsker ikke du dine medmennesker det beste, ønsker du ikke barna av vårt land en god oppvekst? Dette som skjer i vårt land NÅ er en katastrofe. Så skadelidende, totalt krenkende og skaper store utfordringer i vårt samfunn. Psykisk og fysiske utfordringer, rus, vold, selvmord og mord! 

Når en barneminister ikke tar ansvar – Hun sier vi kan ikke gå inn i enkelt saker? Hva slags tull er det? Det er jo det eneste som må til, hvor en faktisk kan se hva som har blitt gjort og ikke gjort!

Vi må ha uavhengig gransking av barnevernet, en granskningskomité som går inn i sakene og hvor også foreldrene med sin Advokat er til stedet. 

Barneminister påpeker at barnevernet gir hjelp til familier i 82 prosent av sakene i form av hjelpetiltak. Ja, sikkert riktig det, men hvilke hjelpetiltak og hvor lang tid før en får den hjelpen?

Jeg selv spurte om hjelp hjemme, da var min datter 9 år og en sønn på 17 år, støtte til SFO,  470 ,- i måneden og at hun ble fulgt til skolen noen dager i uka. Den tiden var jeg veldig ME/CFS syk og 2 skuldre som skulle opereres. NEI, de tok datteren  min og flyttet henne og ødela hele min familie, mine 3 andre voksen barn og mine 4 barnebarn! Sant skal sies at min eldste datter/nå fostermor og hennes far sendte en bekymringmelding på meg, som ble sannheten uten å sjekke ut hva lå bakenfor og hun ble fostermor….

Når Sannhet blir løgn, blir løgn sannhet

– Siste Monichaner

KIB,  sier også at det må inn en uavhengig gransking av barnevernet. De er en forening med flere hundre fagpersoner, som ønsker et bedre barnevern. Hvorfor lytter ikke barneminister, barneombudet, politikerne?

https://www.facebook.com/pg/BEKYMRING/about/?ref=page_internal

Einar Salvesen var mitt tlf vitne i Fylkesnemnda 2017, men de hørte ikke på hans ord: At mor ønsker dialog, at vi setter oss rundt bordet. Nei, de hånet ham. Brukte ingen tid på verken det han sa eller mine vitner! Barnevernet ville ikke ha samtaleprosess,da de mente det var for mye konflikt i familien, ennå vi fikk tilbud om dette av fylkesnemnda? Når jeg stod i fylkesnemnda hadde ikke barnevernet nevnt konflikten med et eneste ord i sitt saksfremlegg …..Da var det plutselig ikke tema? 

La oss se for oss at det blir en uavhengig gransking av barnevernet i Norge. Et eksempel:

Det blir plukket ut 10 saker fra hvert barnevern i Norge, hvor foreldrene gir samtykke til dette om de ønsker. Foreldrene med sin advokat er med fra dag 1 og skal være med på alt som forgår og finner selv de fagpersoner i samarbeid med komiteen fra KIB .  Så blir dokumentene gitt ut til 7 forskjellige fag personer og 3 helt uavhengige personer (mannen i gata) som også får dokumenter, Advokaten og foreldrene får også dokumentene. Så har alle like mye tid. 1 måned på seg til å gå igjennom saken for så å møttes rundt bordet.

Så har 1 måned gått. Alle samles rundt bordet. 7 fagpersoner, 3 uavhengige, saksbehandler fra barnevernet, foreldrene og advokaten deres. Hvor alle sammen tar opp sitt bilde av saken, foreldrene blir hørt og får sagt sitt, lagt frem bevis der det trengs osv. 

Så etter 1 ukes jobbing så har en funnet en løsning sammen. Drøftet ulike ting. Hva er gjort riktig, feil og hva man skal gjøre videre i sammen. Da har alle har vært i en dialog sitte sammen og sett på ulike problemstillinger, løsninger sikkert både på godt å vondt. Kanskje barna skal hjem, med eller uten hjelpe tiltak. Kanskje må barnet bo videre i fosterhjem/institusjon til foreldrene har fått hjelp til det som skal til for at barnet kan flytte hjem igjen osv osv. 

Dette er bare eksempel, men jeg tror virkelig at det eneste som kan hjelpe er noe lignende dette!

Når en går inn i enkelt saker, først da kan en virkelig se hva som er gjort med nye øyne og ører!

Vi må ha en uavhengig gransking av barnevernet

Hvorfor lage det vanskelig når man kan gjøre det enkelt? Her under kan dere også lese at noe har våget en gransking av barnevernet i Trondheim ;O)

 

Her ser dere noe av de lovene jeg referere til som barnevernet bryter hverdag:

Menneskerettskonvensjon art 8

Barnevernkonvensjon Art.3, Art 6, Art 7 og Art 9.

barnekonvensjon-art-3.jpg

barnekonvensjon art 6,7.jpg

Her fortelles akkurat dette min datter opplever fra fostermor og barnevernet. Nå. full samværsabotasje pga deres komplott mot min datter 14 år, hvem skader dem? Dette er ikke voksne ansvarsfulle omsorgs-personer som gjør sånn mot barn!

 

 

Her ser dere grunnen til at min datter ikke fikk flytte hjem igjen, basert på skjønn=anta uten noe form for dokumentasjon fra barnevernet, bare påståtte antagelser…. Hvor er rettferdigheten? Hvor er barnets beste og loven?

fylkesnemda frikjent fra min sykdom

Bare masse skadelige ord på ord som ødelegger ei jentes relasjon til sin mamma! Hun våger ikke å se sin mamma lenger?

Dette korte skrev hun til meg rett før vi hadde saken opp i Fylkesnemnda for tilbakeføring 2017

 

 

inspektør Gadget

Det må inn en uavhengig gransking av barnevernet NÅ!

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s