Norge Brenner….. Barneminister Helleland. Jeg får en bitter smak i munnen når jeg sier at du er barneminister!

biologiskebåndet må ikke brytes

Jeg skal sørge for et barnevern som er der for barna, ikke kommentere enkeltsaker.  Linda Hofstad Helleland tror du selv på dine ord?

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/KvAmdo/Jeg-skal–sorge-for-et-barnevern-som-er-der-for-barna_-ikke-kommentere-enkeltsaker–Linda-Hofstad-Helleland

«Jeg har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker. Det handler ikke om likegyldighet.» dette sier vår barneminister

Jo det er nettopp det du er Helleland – Likegyldig! Det må gås inn i enkelt saker for å se hvor dysfunksjonelt vårt barnevern er for å vise til sannheten!  Saksbehandlere/teamleder/barnevernsledere begår store maktovergrep på familiene. Det blir skrevet løgner, synsinger og meninger som igjen fratar barna sine foreldre! Dette tror fylkesmann blindt på og saken blir at foreldrene er udugelig fordi barnevernet sitter å skriver referater som er baserte på deres opplevelse eller egne tanke om foreldrene, eller falske bekymringmeldinger.Basert på skjønn fra barnevernet.Hvor er sannhets-gestalten? Hvem sjekker sannheten? Ingen, dette blir sannheten! 

Barnevernet kommer inn i familiene og herjer …da må det jo være noe galt, tenker alt for mange…. Ja galt er det, for barnevernet gjør akkurat som de vil, bryter lover, kuer, fordømmer foreldrene!Drar barna vekk fra sine foreldre, hentes av politiet, kjøres livredde vekk! Det er flere og flere som forteller om at som sakskyndig psykolog, advokater m.m blir kjøpt og betalt av barnevernet! Da vet alle som er oppegående hva som skjer om du ikke gjør som barnevernet sier! Du mister oppdrag, penger er jo viktigere en de uskyldige barna. Følg pengene….

Barnevernet får faktisk lov å bryte loven og gjør som de vil!Det er blitt en ukultur i barnevernet og dette bare fortsetter. Det er som et lokomotiv uten lokfører og bremser….Det kjører på uten stans….men en dag så vil dette spores av …..BANG! 

Jeg har vært i barneverns møter hvor barnevernets leder, saksbehandler, teamleder sitter å sier at du må bare akseptere at barnet ditt har fått ny mamma og at du må bare trekke deg unna.De sier at Konflikten i familien ødelegger min datter, hun sitter i lojalitets konflikt mellom meg mamma og sin halv søster/fostermor og valgt lag som hun selv sier! Jeg får beskjed om å lene meg tilbake så går dette over….. Slutte å lage «bråk» for barnevernet er det bråk… da jeg sender inn bekymringsmeldinger til fylkesmann vedrørende min datter som lever under er stort press-både psykisk og fysisk!

Hæææ jeg skal lene meg tilbake å se min datter sakte men sikkert  ødelegges og bli mer fjern fra meg- hennes mamma, som aldri har gjort henne noe galt. Det som var galt var jeg spurte om hjelp fra barnevernet!

Barnevernet håner en, forteller hvor udugelig en er, kuer og forsøkt å psyke en ned…. Dette er så grusomt, krenkelse reine torturen.Det begås maktovergrepet mot uskyldige mennesker i Norge- Justismord!

Barnevernet bryter Menneskerettighetene, Grunnloven og FN barnekonvensjon.

Biologiske foreldre må bare akseptere dette og holde seg unna og gjøre som barnevernet sier! Diagnoser blir fremsatt av barnevernet til fylkesnemnda enda det ikke ligger dokumentasjon fra noen lege, psykolog( se ordlyd fra fylkesmann under på bildet her) barnevernet lager diagnoser akkurat som det passer dem både på foreldrene og barna! Det brukes skjønn.Hvordan kan Fylkesmann akseptere dette og tro blindt på det barnevernet sier? Hvor er rettsvernet i Norge?fylkesnemda frikjent fra min sykdom

Legg merke til dette som står her!om fylkesnemder

Barnevernet jobber svært sjelden med en tilbakeføring eller vill ikke!

Barnevernloven § 4-16 pålegger barneverntjenesten å følge nøye utviklingen til de barn som det er truffet vedtak om omsorgsovertakelse for, og likeledes utviklingen til deres foreldre. Et vedtak om omsorgsovertakelse skal oppheves dersom vilkårene ikke lenger er til stede, jf. barnevernloven §§ 4-12 og 4-21. 

Barnevernet skal samarbeider med foreldrene, det gjør de overhodet ikke.Nei stikk motsatt! Det er som om de barneverns ansatte er programmert : fjern foreldrene fra barna….Så er problemet løst!

Penger er fokus og barna våres en handelsvare «Barnehandel» Så jeg sier du må virkelig gå i deg selv, minister Helleland! Du må være ganske så dum og Naiv som tror blindt på dine veiledere. Du velger å tro på dem uten å sjekke med sannhets-gestalten og gå inn å ha en uavhengig gransking av Norges Barnevern. Skru av penge strømmen og akuttvedtak/ omsorgsovertakelsene vill endres markant!

Hva om du barneminister Helleland mistet ditt barn på bakgrunn av skjønn? Hva da? Tror du virkelig vi foreldre kjemper for moro skyld? Tror ikke du at vi er redde og vil beskytte våre barn? Vi kjemper for rettferdighet og viser til den urett som vår stat begår mot våre barn og på oss som foreldre.

Sannheten finnes for den som våger

Vi ser virkeligheten og kjemper mot et maktsystem som lukker øynene,  ikke tenker på barna og deres foreldre at de trenger hverandre. Det biologiske-prinsippet er viktig.Kjærligheten vi foreldre gir barna kan ikke erstattes med penger!

Vi foreldre har ingen steder hvor vi kan klage inn våre bekymringmeldinger når det skjer overgrep på barna i fosterhjemmene eller på intuisjoner.Barn lider av psykiske eller fysiske overgrep enten i fosterhjem eller i institusjon. Når vi foreldre sender inn vår bekymring til fylkesmann blir «klagene» som de kalles, bare henlagt, for fylkesmann tror blindt på barnevernet, Fylkesmann ringer inn å høre hva dette handler om å får servert nok engang løgner på løgner. Fylkesmann våger ikke å gå inn å ta tilsyn på barnevernet. Hvorfor ikke det?fylkesmann

Eks: jeg sendte en bekymringsmelding på barnevernet vedr samværsabotasje hvor jeg har bevis fra Barnevernet i dokumenter at fostermor begår samværsabotasje, hun ødelegger samvær mellom min datter og meg! Dette tillater barnevernet! 

Fostermor gått inn på min lukkede side på facebook med falsk profil som en muldvarp. Jeg har aldri godkjent henne på min lukkede profil. Den er lukket for å skåne Amina. Dette er grovt innbrudd på min side!

På instagram lukket jeg profilen en periode men så åpnet jeg den med å slette alle bilder av Amina og barnebarna! Da fostermor ikke vil at jeg skal ha den åpen! Mye makt har denne fostermoren også!

fra bv

Fylkesmann sender da et brev til barnevernet og sier at barnevernet skal besvare min «Klage»Fylkesmann kaller min bekymringsmelding en klage? (se under ) Jeg blir da innkalt til et møte hos barnevernet, hvorfor det?  Om jeg går på møte så er det kun for at jeg skal høre at jeg  må jeg slutte å sende inn «klager» Som er min bekymring på min datters livssituasjon! Barnevernet tar det personlig og ser ikke hva som forgår! 

klage- bekymringsmld

Burde det ikke være fostermor som ble innkalt.Det er jo hun som skaper samværsabotasjen? Hvem skades her? Jo denne uskyldige ungdommen som ikke får oppleve sin mamma pga makt, prestisje og penger ;O(

Så da spør jeg hva er barnes beste her?

Barnevernets saksbehandler straffer meg fordi jeg sendte en bekymringsmelding !

mail mellom Bv og meg ang samværssabotasje

Etter dette ble det ingen samvær – samværsabotasje pga fostermors innbrudd på min lukkede side på facebook!

 

Jeg anser dette som en forbrytelse av fostermor og barnevernet.

Se regler inn på min lukkede side:

min-side-face.jpg

 

Jeg spurte også saksbehandler om hvordan Amina har fått vite om min lukkede facebook side og min bekymringmeldingen på Barnevernet. Hvor saksbehandler svare;

amina vil ikke ha samvær sier BV

 Det må inn en uavhengig gransking av barnevernet for så gå inn i enkelt saker. Først da kan en rette opp i de feil og mangler som er blitt gjort! Barneminister Helleland må begynne å løfte blikket å se utover, se hva verden der ute gjør!Barn må bli sett og hørt og da må en inn i de enkelt sakene!

Norge er nå nylig dømt 2 ganger i EMD, det er mange flere saker som skal opp i høst! Hele verden snakker om hvordan Norges barnevern bedriver sine maktovergrep på sine medmennesker. Det står i aviser rundt om i verden, men Norge er feige, tyste og avisen er redde. Frykten er stor…..

Avisene er også kjøpt av staten, så da sier jeg penger har makt! Svært få tenker på de uskyldige barna og deres familie.

Familier flykter fra Norge, er ikke dette skam over landet vårt så vet ikke jeg…. Barna våres er vår fremtid hva lærer de og hvem er de? Barna blir identitetsløse, rot løse har ingen foreldre/familie i sitt voksen liv, ja om de i det hele tatt får noe liv videre….Så mange selvmord både unge som voksne!Barn bruker barnevernet som trusler når de krangler på skolen: jeg melder deg til barnevernet.

Det er blitt en så stor frykt rundt oss, som et våpen mange bruker. Våpenet er barnevernet……Og det dreper!

Jeg selv har mistet 2 nære familiemedlemmer pga barnevernets maktmisbruk- begge hang seg!  Jeg vet om mange både unge og foreldre som har tatt sine liv, etter år med herjing fra barnevernet.

Du Helleland som barneminister burde sjekk statistikken i Nova rapporten fra 1990-2009 som ligger under her, der barn under barnevernet herjinger er døde, tatt sine liv 1797 stk døde under og etter barnevernets regime og jeg tror det er mange mange flere…. 

Tallene etter 2009 hvor er de? Hvor mange har tatt sine liv etter det?Hvorfor er ikke dette tilgjengelig barneminister Helleland? Hva om noe nære rundt deg tok sitt liv pga overgrep fra det offentlige/staten? Hvordan hadde du da stilt deg? Hadde du da gått inn i den saken og sett hva skjedde, hvorfor osv? Ja jeg tror nok du hadde gjort alt i din makt om noen av dine nære eller kjære ble fratatt sitt barn basert på skjønn, eller tok sitt liv! Men min datter vist ikke så mye verdt… 

Jeg har ingen makt til å få noen til å se i min sak, så min datter kan tilbakeføres! Derfor blir hun traumatisert/manipulert, foreldrefremmedgjort fordi ingen bryr seg, den som bryr seg blir ikke hørt, hennes Mamma. Nei henne vil de ha vekk, beste hadde vært om hun tok sitt liv for da er jo problemet løst!

 Vi Møter maktarroganse i vårt system

De prøver å stoppe oss foreldre eller andre som står på for den urett som begås i vårt land mot våres barn, med trusler, anmeldelser osv  Foreldrene blir fortalt at de ikke får lov å vise til sannheten inne på sosiale medier, de trues med at det blir det mindre samvær eller ingen.Ved tilbakeføring får mange foreldre høre at om du går for tilbakeføring, så vil dattern eller sønnen ta sitt liv!  Det er blitt helt vilt…. De bruker barna mor oss foreldre!

Hvor er Ytringsfriheten i Norge. Barna blir straffet fordi foreldrene forteller sannheten om dette som foregår, fordi foreldrene ytrer seg om sitt! 

Det er faktisk straffbart av barnevernet

FN barnekonvensjon

Artikkel 2 – Ikke-diskriminering

2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at barnet beskyttes mot enhver form for diskriminering eller straff på grunn av sine foreldres, sin verges eller familiemedlemmers stilling, virksomhet, meningsytringer eller tro.

http://barneombudet.no/for-voksne/barnekonvensjonen/hele-barnekonvensjonen/#2

Landet vårt begynner å ligne Nord- Korea! Foreldre blir kalt barneverns hatere, hva er dette ? er det ikke lov å vise til sannhet uten å være en hater. Så våkn opp Barneminister Helleland kom ned på jorda og se hva som skjer! Du burde miste jobben som ikke gjør din jobb! Norge Brenner……………..

Her et eks: fra barnevernet hvordan de prøver å kneble meg til å ikke fortelle min sannhet i saken:

ang min bekyringsmelding i mars som ble hendlagt og ang sosiale medier

Så trusler fra Fylkesmann:

fylkesmann trusler (1)

Er ikke dette total styring av meg, fordi jeg ytrer meg om sannheten om MIN SAK? Og hvem straffer barnevernet? Jo min datter!

 

Her i denne artikkelen sier Advokat Olav Sylte det så flott;

Mener barnevernministeren at det ikke er nødvendig å granske justismord i barnevernsaker eller forstår hun ikke problemstillingen. Noen av representantene bør bruke spørretimen til å få avklart om hun mener det hun har sagt.

http://advokatsylte.no/artikkel/9/barnevernsaker/805/etter-12-maneder-12-nye-justismord

 krenkelse

https://tidsskriftet.no/2016/09/kommentar-og-debatt/nar-barn-skades-med-de-beste-hensikter

Nova rapporten 9/14

file:///C:/Users/trond/Downloads/Barnevern-i-Norge-R9-14-nett%20(1).pdf

Her er Dag Sverre Aamodt tidligere Advokat han forteller om alvorligheten av alle de maktovergrepet som Norge begår basert på skjønn =anta.Virkelig verdt å sette seg ned å høre på denne flott kloke mannen.

 

Barnevernet i Norge begår Justismord på barna og deres foreldre.

Dette må stoppes!

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s