Hvor er media??? Feige…..eller kjøpt og betalt av staten? Dette burde være første side stoff.Er de instruert til å ikke skrive om dette som er så viktig for vårt land.Hvordan vårt barnevernet ikke fungerer i Norge! Her handler det om våre barn og deres familie! Denne ble offentliggjort torsdag 28.6.18 av Europarådet! Jeg har ikke sett noe media oppslag om dette ennå???Barna våres er det viktigste og dette ble vedtatt vedrørende våre barn! Barna av Norge…..Barna av vår fremtid Hvorfor blir dette tema som omhandler barna våre, dysses ned…..! Dette burde være første side stoff i mange Aviser. Jeg grøsser og gremmes over den stillheten… Det er som en vondt drøm, du må ikke sove deg bort! Så halloooo VÅKN OPP OG BRY DEG OM! Ja er som han sa; Øystein Spetalen i en artikkel: Veldig mange er feige ( link til artikkelen under her)Så enig så enig ! Demokratiet vårt er på vei inn i diktatur ;O( Tåper formere seg når de vise er tause -Nelson Mandela

ser ut

SE RELATERTE DOKUMENTER

Oppløsning 2232 (2018) Foreløpig versjon

Slår en balanse mellom barnets beste og behovet for å holde familier sammen

Forfatter (e): Parlamentarisk forsamling

Opprinnelse – Forsamlingsdebatt 28. juni 2018 (26. samling ) (se dok. 14568 , rapport fra Utvalget for sosiale saker, helse og bærekraftig utvikling, rapportør: Valeriu Ghiletchi). Tekst vedtatt av forsamlingen 28. juni 2018 (26. samling ).

1. Minner om sin resolusjon 2049 (2015) og anbefaling 2068 (2015) «Sosialtjenester i Europa: Lovgivning og praksis for fjerning av barn fra deres familier i Europarådets medlemsstater», bekrefter parlamentariske forsamlingen at barn har rett til være beskyttet mot alle typer vold, misbruk og forsømmelse. Men de har også rett til ikke å bli skilt fra foreldrene sine mot deres vilje, unntatt når kompetente myndigheter som er gjenstand for domstolsprøvelse, fastslår at slik adskillelse er absolutt nødvendig for barnets beste. Selv når en slik adskillelse er nødvendig, har barn rett til å opprettholde personlige forhold og direkte kontakt med begge foreldrene med jevne mellomrom, med mindre det er i strid med barnets beste.
2. Til tross for eksistensen av klare internasjonale og europeiske standarder på dette området av barns rettigheter, er det fortsatt mangel på ensartet anvendelse i vedtak om barnefjerning, vedtak, plassering og gjenforening i hele Europarådets medlemsland. Videre er det behov for ytterligere tiltak for å bygge bro over gapet mellom disse standardene og gjennomføringen av dem, samt bedre datainnsamling og forskning som kan informere beslutningstakere om hvordan man implementerer disse standardene på best mulig måte.
3. Europarådets medlemsstater som har ratifisert respektive FN-traktater og Europarådets instrumenter på området barnas rettigheter, blir pålagt å gjennomføre dem og videreføre i samsvar med dem i vedtak om barnefjerning, vedtak, plassering og gjenforening .
4. Forsamlingen bekrefter at barnets beste bør være et primært hensyn i alle handlinger som gjelder barn, i samsvar med FNs barnekonvensjon. Imidlertid er implementeringen av dette prinsippet i praksis avhengig av konteksten og de spesifikke omstendighetene. Det er noen ganger lettere å si hva som ikke er i barnaes interesse: kommer til alvorlig skade i foreldrenes hender, eller blir fjernet fra en familie uten god grunn.

5. Det er med dette forbeholdet i tankene at forsamlingen gjentar anbefalingene i resolusjon 2049 (2015) og anbefaler at Europarådets medlemsstater fokuserer på prosessen for å oppnå de beste resultatene for både barn og deres familier. Medlemsstatene bør:

5.1. sikre barnevennlige prosesser gjennom fjerning, plassering og gjenforening: dette inkluderer å garantere full barns deltakelse ved å ha riktig utdannet og utdannet personale snakke med og lytte til barnet, hvis synspunkter ikke bare skal høres, men også tatt hensyn til så lenge dette Utsikten er ikke imot barnets beste;
5.2. gi den nødvendige støtten til familier på en rettidig og positiv måte med sikte på å unngå nødvendigheten av fjerningsvedtak i første omgang og for å legge til rette for familiesammenføring når det er mulig og i barnets beste interesse: dette inkluderer behovet for å bygge bedre samarbeid med foreldre med sikte på å unngå mulige feil basert på misforståelser, stereotyping og diskriminering, feil som kan være vanskelig å rette opp senere når tilliten er gått
5.3. sørge for at barnevernsystemer er åpne og transparente med sikte på å styrke legitimiteten til og tillit til systemet; Dette inkluderer nødvendigheten av at beslutninger skal være godt dokumentert i alle stadier av prosessen og for rettssaker å være lavt grenseverdig, barnevennlig og tilgjengelig, samt for bedre datainnsamling og forskning;
5.4. sørge for at alt personell som er involvert i fjernings- og plasseringsbeslutninger, inkludert dommere, er kvalifisert og regelmessig opplært (inkludert i internasjonale og europeiske standarder), har tilstrekkelige ressurser til å ta avgjørelser i en passende tidsramme og ikke overbelastes med for stor caseload ;
5.5. forsøke å holde i det minste praksis for å fjerne barn fra foreldrenes omsorg ved fødselen, basere plasseringsbeslutninger om utløpet av tid og adoptjoner uten foreldres samtykke, og bare i ekstreme tilfeller. Hvor i barnets beste, bør det gjøres en innsats for å opprettholde familiens bånd;

5.6. hvor avgjørelsen om å fjerne et barn fra deres familie har blitt gjort, sørg for at:

5.6.1. slike avgjørelser er et forholdsmessig svar på en troverdig og verifisert vurdering fra kompetente myndigheter som er gjenstand for rettslig vurdering, at det er reell risiko for faktisk og alvorlig skade for de involverte barna;
5.6.2. En detaljert avgjørelse blir gitt til foreldrene, og en kopi av vedtaket er også beholdt, at beslutningen forklares på en aldermessig måte for barnet eller at barnet ellers blir gitt tilgang til vedtaket, og at bestemmelsen skisserer omstendigheter som førte til avgjørelsen og gir grunner til fjerningen;
5.6.3. å fjerne barn er en siste utvei og bør kun gjøres for den nødvendige tidsperioden;
5.6.4. søsken holdes sammen i omsorg i alle tilfeller der det ikke er i strid med barnets beste;
5.6.5. så lenge det er i barnets beste, er det omsorg for barn i den bredere familieenheten for å minimere forstyrrelsen av familieobligasjoner for de involverte barna;
5.6.6. Det gis regelmessig hensyn til familiesammenføring og / eller familietilgang ettersom det er hensiktsmessig å ta hensyn til barnets beste og synspunkter.
5.6.7. besøks- og kontaktarrangementer letter opprettholdelsen av familiebonden og arbeider for gjenforening, med mindre det er åpenbart upassende;
5.6.8. Alle relaterte rettssaker er uavhengige, med garantert likestilling av armer, samt paritet mellom de tilgjengelige ressursene til familien og barnevernsystemet.
5.6.9. religiøs, etnisk og kulturell bakgrunn og søskenbondene tas i betraktning når barn plasseres i alternativ omsorg;
5.7. sørge for at hensiktsmessige kontroller og balanser er innbygget i barnevernsystemet, herunder tilsynsforskrift og parlamentarisk kontroll når det er nødvendig.

PACE staver ut strenge betingelser for å fjerne et barn fra familien som en «siste utvei»

Sosial velferdsvedtak for å fjerne barn fra familien bør være «en siste utvei», bør kun gjøres for den nødvendige tidsperioden, og være «et forholdsmessig svar på en troverdig og verifisert vurdering av kompetente myndigheter, med forbehold for rettslig vurdering, at Det er en reell risiko for faktisk og alvorlig skade «, sa PACE i dag.

«Barn har rett til å bli beskyttet mot alle former for vold, misbruk og forsømmelse,» sa parlamentarikerne i en beslutning basert på en rapport fra Valeriu Ghiletchi (Republikken Moldova, EPP / CD). «Men de har også rett til ikke å bli skilt fra foreldrene sine mot deres vilje, unntatt når […] er absolutt nødvendig for barnets beste.»

«Barnets beste bør være et viktig hensyn», bekreftet de, og anerkjenner at implementeringen av dette prinsippet i praksis avhenger av konteksten og de spesifikke omstendighetene.

Myndighetene bør «fokusere på prosessen» for å oppnå de beste resultatene for barn og deres familier, sier forsamlingen, anbefaler sikre barnevennlige prosesser, rettidig og positiv støtte til familier, åpne og gjennomsiktige barnevernsystemer og passende kvalifisert og regelmessig trent personell.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s