Fagfolk melder bekymring om barnevernet

Fagfolk melder bekymring om barnevernet

En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern, mener en gruppe fagfolk som har overlevert en bekymringsmelding til Regjeringen.

  • FOTO: Dan P. NeegaardTre i gruppen som står bak bekymringsmelding til barnevernet: psykolog Einar C. Salvesen, prosjektleder Elvis Nwoso og advokat Thea Totland. Gro Hillestad Thune og Nina Witoszek var ikke til stede da bildet ble tatt.

Det er gammeldags å skjerme barn mot nyheter, mener professor

— Stadig flere fagfolk som kommer i kontakt med norsk barnevern, begynner å forstå at systemet i mange situasjoner langt fra ivaretar barns beste, mener initiativtagerne til oppropet, som fastslår at det er behov for omfattende endringer.

Over hundre fagfolk har underskrevet til nå, og gruppen har så vidt begynt med å samle inn underskrifter. De fem initiativtagerne mener det er på tide åmobilisere et sterkere engasjement rundt utfordringenei norsk barnevern, og at mye tyder på at de tiltak som er iverksatt og planlagt, ikke er tilstrekkelige.

Les hele bekymringsmeldingen her:

— Ser en annen virkelighet

«Samfunnet vil gjerne ha tillit til at barnevernet har høy faglig kompetanse og godt skjønn som sikrer velfunderte tiltak og beslutninger.Men vi som er inne i enkeltsakene, ser dessverre altfor ofte en helt annen virkelighet,» heter det i oppropet.

Og videre:«Vi vet det finnes mange tilfeller der det er nødvendig at myndighetsorganer griper inn i familier og overtar omsorgen for barn. Mange barnevernstjenester takler denne uhyre krevende oppgaven på beste måte. Samtidig ser vi stadig eksempler på at etaten fremstår som en dysfunksjonell organisasjon som foretar omfattende feilvurderinger med alvorlige konsekvenser.»

Einar C. Salvesen, psykolog:

-Mange sakkyndige psykologer har altfor tette bånd til de barnevernstjenestene som er deres oppdragsgivere, og inhabiliteten er en fare for rettssikkerheten til sårbare familier som rammes. Barnevernsoppnevnte sakkyndige tillegges uforholdsmessig stor vekt når sakene kommer til rettsapparatet. Ofte ser vi at biologiske foreldre er sjanseløse overfor et stort og mektig apparat.

Thea Totland, advokat:

— Jeg har arbeidet mye med barnevernssaker og savner ydmykhet og vilje til dialog hos mange barnevernansatte. Det er viktig at folk tar inn over seg at barn som flyttes fra sine biologiske foreldre i omsorgsovertagelser ikke alltid får tilbud som holder mål hos fosterfamilier eller på institusjon. Mange ville hatt det bedre hos egne foreldre med hjelpetiltak og oppfølging

Elvis Nwosu, prosjektleder i barnevernets Link-prosjekt og bystyremedlem i Oslo for Ap:

— Innvandrere er overrepresentert i barnevernet, og barna deres «hvitvaskes» i norske fosterhjem der de mister morsmålet og sin kulturelle identitet. I mange tilfeller kunne de blitt plassert i fosterhjem hos egne slektninger. I den jobben jeg gjør med å bedre kontakten mellom innvandrere og barnevernet ser jeg at barnevernet mangler kulturell kompetanse

Gro Hillestad Thune, advokat og ekspert på menneskerettighetsspørsmål

— Vi ser eksempler på at det innen barnevernet utvikles autoritære, lukkede systemer og kulturer som utsetter barn og sårbare familier for myndighetsovergrep. Vi hører også om at foreldre som har barn det er knyttet helsemessige utfordringer til, med diagnoser som asperger, Tourettes syndrom og ADHD, altfor ofte ikke møtes med støtte og respekt for sin krevende oppgave, men isteden fratas barnet.

Initiativtager: Nina Witoszek.
 Paal Audestad

Nina Witoszek, forfatter og forskningsleder ved Senter for utvikling og miljø, UiO

— Det er til tider en rystende uoverensstemmelse mellom den kompetansen barnevernet sitter inne med og den makt etaten har myndighet til å utøve overfor familier. Slik situasjonen er i dag, fungerer mange barneverntjenester ikke på et nivå som gir grunnlag for å utøve en slik makt. Det finnes knapt noe annet område i samfunnet der offentlig forvaltning griper så radikalt inn i menneskers privatsfære.

Brynjar Meling, advokat, Stavanger

Jeg har alltid engasjert meg i dette saksområdet og har flere slike saker i året. Min bekymring går generelt på at vi har et system som svikter i den innledende fasen der foreldrene trenger hjelp, og de ikke får det. Så får problemene lov til å utvikle seg, og det kommer til omsorgsvedtak som kanskje kunne vært unngått.

Støtter bekymringsmeldingen: Brynjar Meling.
 Johansen, Carina

Slike relasjonsbrudd er betydelig mer alvorlige for foreldre og barn enn man kanskje tar inn over seg.

Venil Katharina Thiis, advokat, Trondheim

Jeg har vært engasjert i barnevernssaker i over 20 år, og rettssikkerheten for barn og foreldre har blitt stadig dårligere. Barnevernet har mer makt enn de er i stand til å forvalte, noe som ender opp i myndighetsmisbruk. Det handler om en ukultur, der det som er ment å være den siste løsningen, nemlig tvang, gjerne blir det alternativet man først tyr til istedenfor dialog og frivillige metoder.

Det handler også mye om lukkede rom der inhabile psykologer styrer, både i fylkesnemnda og i rettsapparatet. Det som foregår i fylkesnemndene er udemokratisk — det er Davids møte med Goliat.

Eivind Meland, fastlege og professor i medisin, Universitetet i Bergen

-Det er klart at det finnes omsorgssvikt av en slik karakter at omsorgsovertagelse er nødvendig i noen tilfeller. Men at samværsretten til biologiske foreldre blir fullstendig avvist av barnevernet, er et overgrep, først og fremst mot barna. Barn har behov for kontakt med biologiske foreldre. Hvordan det skal skje, må være en skjønnsmessig sak. Jeg mener rettssikkerheten blir truet slik systemet er i dag; juristene og dommerne har abdisert og gjort sakkyndige til nye dommere. Det er en skam for en rettsstat.

Barneministeren: – Deler de samme bekymringene

— Jeg deler mange av de samme bekymringene som denne gruppen av fagfolk kommer med i meldingen sin, og har satt i gang tiltak på flere av disse områdene, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Barneminister Solveig Horne.
 Signe Dons

Hun nevner både familienes rettssikkerhet, de sakkyndiges rolle og barnevernets forhold til innvandrere som områder hun prioriterer. – Jeg vil invitere bekymringsmelderne bak dette oppropet til å møte meg, og håper de har konkrete forslag til hva vi kan gjøre, sier hun.

— Viktig å komme tidlig inn

Horne sier hun får henvendelser både fra fortvilte foreldre om omsorgsovertagelser de mener er foretatt på feil grunnlag og fra barn som mener de burde vært hentet ut fra familiene sine tidligere. – Dette viser hvor komplekse barnevernets utfordringer er, sier hun.

— Det foregår mye godt barnevernsarbeid, men det er viktig å komme tidlig inn med hjelp til familier som sliter, og unngå unødvendige omsorgsovertagelser.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Siste Monichaner

Menneskerettighetsforkjemper

De Bortgjemte

og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom

TRUDE HELÉN HOLE

Business owner, author, journalist, sommelier & award winning visual artist

Arctic Free Speech

Hvem, hva, hvor og hvordan? Journalistikk slik jeg har skrevet det!

Psykopatene blant oss

Det beste våpen mot psykopaten er kunnskap!

Stepappahjerte

Hele Norges stepappa blogg

Wings of the Wind

Est. September, 2009 - ReEst. April, 2010

Barnehageopprøret

#egentlig #faktisk #uforsvarlig

Carstens Design Nettbutikk og studio

Det gode liv skaper du selv, vi bidrar gjerne

ME-foreldrene

Sammen for ME-syke barn og unge

Serenity Siren

- mental illness warrior

Aprodop:

Apropdop: En blogg apropos dop. Om rusomsorg, narkotikapolitikk og mye,mye mer

Motiverte Mammaer

motivertemammaer@gmail.com

Siste Monichaner

Menneskerettighetsforkjemper

De Bortgjemte

og hvordan ME ble vår tids mest omstridte sykdom

TRUDE HELÉN HOLE

Business owner, author, journalist, sommelier & award winning visual artist

Arctic Free Speech

Hvem, hva, hvor og hvordan? Journalistikk slik jeg har skrevet det!

Psykopatene blant oss

Det beste våpen mot psykopaten er kunnskap!

Stepappahjerte

Hele Norges stepappa blogg

Wings of the Wind

Est. September, 2009 - ReEst. April, 2010

Barnehageopprøret

#egentlig #faktisk #uforsvarlig

Carstens Design Nettbutikk og studio

Det gode liv skaper du selv, vi bidrar gjerne

ME-foreldrene

Sammen for ME-syke barn og unge

Serenity Siren

- mental illness warrior

Aprodop:

Apropdop: En blogg apropos dop. Om rusomsorg, narkotikapolitikk og mye,mye mer

Motiverte Mammaer

motivertemammaer@gmail.com

%d bloggere liker dette: